SzukajRadcy.pl

Porady radców prawnych

Połączenie działek utworzonych decyzją administracyjną

Połączenie działek utworzonych decyzją administracyjną

Jaki tryb jest właściwy do połączenia działek powstałych mocą decyzji administracyjnej?

Jeśli co najmniej dwie sąsiadujące ze sobą działki gruntu stanowią własność tych samych osób, a te zechcą połączyć je w ten sposób, że utworzą one jedną działkę pod nowym numerem ewidencyjnym mamy do czynienia z połączeniem działek. Co do zasady połączenie jest dokonywane na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków w zw. z art. 7d pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – prawo geodezyjne i kartograficzne. Jeśli jednak działki powstały mocą jednej decyzji administracyjnej, organ może odmówić połączenia w tym trybie z powołaniem na § 9 ust. 2 rozporządzenia oraz art. 16 § 1 k.p.a. Starostowie, jako organy prowadzące ewidencję, coraz częściej odmawiają wprowadzenia zmian w ewidencji, polegających na połączeniu działek, które wcześniej tworzyły jedną działkę ewidencyjną.

Co w takiej sytuacji?

Wydaje się, że najwłaściwszym rozwiązaniem jest dokonanie połączenia działek w procedurze podziałowej poprzez zastosowanie przepisów art. 93 i n. ustawy o gospodarce nieruchomościami do usunięcia granicy między działkami.

O tym dlaczego akurat taki tok postępowania jest prawidłowy i dlaczego należy wystrzegać się stosowania art. 154-155 k.p.a. przeczytacie Państwo w całym moim wpisie opublikowanym na stronie Kancelarii Radcy Prawnego Marty Tadrowskiej-Brzoszczyk:

https://www.kancelaria-tadrowska.pl/blog/po%C5%82%C4%85czenie-dzia%C5%82ek-powsta%C5%82ych-moc%C4%85-decyzji-administracyjnej

!!!

Procedury połączenia działek nie można mylić ze scalaniem nieruchomości.

Adam Brzoszczyk

radca prawny

www.brzoszczyk.com

Autor porady:
Data utworzenia:
12.05.2023

    Wyślij wiadomość

    Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

    Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.