SzukajRadcy.pl

Porady radców prawnych

Rozprawa w sprawie upadłości konsumenckiej

Rozprawa w sprawie upadłości konsumenckiej

Wielu moich Klientów pyta, czy w sprawie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej konieczna jest rozprawa. A jeśli tak, to czy będą musieli być na niej obecni. Kolejne pytania dotyczą tego, o co może zapytać sąd. Postaram się rozwiać te wątpliwości.

Czy w sprawie upadłości konsumenckiej będzie wyznaczona rozprawa sądowa?

Po zakończeniu drugiego etapu tzw. właściwego postępowania upadłościowego, syndyk przedstawia sądowi swoją propozycje co do sposobu zakończenia postępowania. Propozycje te w żaden sposób nie wiążą sądu, mogą być jednak cenną wskazówką. Po otrzymaniu tego stanowiska sąd wydaję postanowienie kończące sprawę. Postanowienie sądu w omawianym przedmiocie może zostać wydane na posiedzeniu niejawnym lub po przeprowadzeniu rozprawy.

Zgodnie z art. 49114 ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe: „Sąd ustala plan spłaty wierzycieli albo w przypadku, o którym mowa w art. 49116 ust. 1 lub 2a, umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowo umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli albo wydaje postanowienie, o którym mowa w art. 49114a ust. 1, po przeprowadzeniu rozprawy, jeżeli upadły, syndyk lub wierzyciel złożył wniosek o przeprowadzenie rozprawy. O terminie rozprawy zawiadamia się upadłego i syndyka oraz wierzyciela, który złożył wniosek o przeprowadzenie rozprawy.”

W związku z tym, jeżeli ani upadły, ani syndyk, ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o przeprowadzenie rozprawy sprawa może zostać rozpoznana na posiedzeniu niejawnym.

Z mojego doświadczenia wynika, że praktyką sądu jest wyznaczanie rozprawy nawet jeśli nie został złożony taki wniosek. Moim zdaniem, z korzyścią dla upadłych.

Czy upadły musi wziąć udział w rozprawie?

Nie musi…ale moim zdaniem powinien. W czasie przesłuchania przed sądem upadły ma możliwość opowiedzenia o przyczynach popadnięcia w zadłużenie ze swojej perspektywy. Ocena tych przyczyn ma kluczowe znaczenie przy ustaleniu przez sąd ewentualnego zawinienia upadłego, co ma wpływ na plan spłaty wierzycieli.

Również obecna sytuacja życiowa upadłego ma olbrzymi wpływ na wybór sposobu zakończenia postępowania przez sąd- czy będzie to umorzenie zobowiązań bez planu spłaty, warunkowe umorzenie zobowiązań bez planu spłaty czy ustalenie planu spłaty wierzycieli (na jak długo i jaka wysokość miesięcznej raty).

O co może zapytać sąd?

Przykładowe pytania, które sąd może zadać upadłemu:

-Dlaczego upadły zaciągał zobowiązania?

-Na co upadły przeznaczył pieniądze?

-Czy upadły próbował porozumieć się z wierzycielami w sprawie spłaty długów? Jeśli tak, to w jaki sposób?

-Jakie wykształcenie ma upadły?

-Jakie prace zarobkowe wykonywał upadły?

-Czy upadły chorował/choruje? Jeśli tak, to na co?

-Czy upadły ma na utrzymaniu inne osoby? Jeśli tak to kogo?

-Czy obecnie upadły pracuje? Jeśli tak to gdzie, ile zarabia? Jeśli nie- dlaczego?

-Gdzie mieszka upadły? Jakie koszty utrzymania ponosi?

-Jakie są miesięczne wydatki upadłego? Co się na nie składa?

Zawsze radzę swoim Klientom w miarę możliwości nie obawiać się rozprawy. Jednocześnie rzetelnie do niej przygotowuję. W rezultacie przesłuchanie upadłego praktycznie zawsze działa na korzyść takiej osoby.

r.pr. Małgorzata Połubińska

Autor porady:
Data utworzenia:
08.05.2024

    Wyślij wiadomość

    Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

    Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.