SzukajRadcy.pl

Porady radców prawnych

Czy można odzyskazać konto na Facebooku po 30-stu dniach?

Czy można odzyskazać konto na Facebooku po 30-stu dniach?

Czy Facebook może usunąć konto użytkownika?

Facebook w swoim regulaminie zastrzega prawo do usunięcia konta użytkownika. Facebook może zdecydować o usunięciu konta między innymi w następujących sytuacjach:

  1. Naruszenie zasad społeczności: Facebook w regulaminie określa zasady dotyczące treści, zachowań i sposobu korzystania z platformy. Jeśli użytkownik łamie te zasady, na przykład poprzez publikowanie nieodpowiednich treści, obrażanie innych osób, rozpowszechnianie spamu lub propagowanie przemocy, Facebook może podjąć działania, w tym usunięcie konta.
  2. Fałszywe konto: Tworzenie i prowadzenie fałszywego konta jest naruszeniem zasad Facebooka. Jeśli użytkownik jest podejrzewany o korzystanie z fałszywego profilu lub podawanie nieprawdziwych informacji na temat swojej tożsamości, Facebook może zdecydować się na usunięcie konta.
  3. Niezgodność z prawem: Jeśli użytkownik łamie prawo lub korzysta z platformy do nielegalnych działań, Facebook może usunąć konto. Przykłady takich działań to działania związane z oszustwami, kradzieżą tożsamości, szerzeniem treści chronionych prawem autorskim lub działaniami o charakterze przestępczym.

Oprócz wyżej opisanych przykładów naruszenia zasad Facebooka przez użytkowników, zdarzają się także sytuacje, w których do usunięcia konta dochodzi w wyniku działań cyberprzestępców, którzy przejmują konto, a następnie za jego pomocą publikują treści naruszające zasady serwisu Facebook.

Przywrócenie utraconego konto na Facebooku

Niezależnie od przyczyny usunięcia konta, użytkownik może zwrócić się do podmiotu prowadzącego serwis Facebook o przywrócenie konta. Tego rodzaju zgłoszenie dokonuje się bezpośrednie przez stronę Facebooka, w terminie 30 dni od usunięcia konta użytkownika. Do rozpatrzenia zgłoszenia Facebook wymaga między innymi skanu dowodu osobistego, aby zweryfikować tożsamość osoby zwracającej się o przywrócenie konta.

Czy można odzyskać konto na Facebooku po upływie 30 dni ?

Po upływie terminu 30 dni odzyskanie konta na Facebooku jest znaczenie bardziej skomplikowane. Po tym czasie nie ma już bowiem możliwości zgłoszenia żądania przywrócenia konta za pośrednictwem formularzy serwisu Facebook.

Powyższe nie oznacza, iż osoba która utraciła swoje konto na Facebooku, nie ma już żadnych możliwości jego odzyskania. W takiej sytuacji możliwe jest bezpośrednie skontaktowanie się z dostawcą usługi Facebook, przedstawienie argumentacji prawnej i zgłoszenie żądania przywrócenia konta. Doświadczenia Kancelarii pokazują, iż w przypadku przedstawienia odpowiednich argumentów, możliwe jest odzyskanie dostępu do utraconego konta Facebook, także po upływie 30 dni.

Autor porady:
Data utworzenia:
29.05.2023

    Wyślij wiadomość

    Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

    Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.