SzukajRadcy.pl

Czy można umieszczać zdjęcia znajomych w Internecie?

Czy można umieszczać zdjęcia znajomych w Internecie?

Wizerunek stanowi dobro, o którym każda osoba ma prawo samodzielnie decydować. Każdy może zatem sam decydować, czy chce aby jego zdjęcia były dostępne na licznych portalach internetowych, czy też woli aby jego wizerunek nie był nigdzie upubliczniany.

Umieszczanie w Internecie zdjęć innych osób jest zatem możliwe – pod warunkiem iż wyrazili oni na to zgodę. W przypadku braku zgody rozpowszechnianie wizerunku innej osoby jest niezgodne z prawem.

Ktoś umieścił Twoje zdjęcie w sieci

Jeżeli zatem ktokolwiek opublikował w Internecie twoje zdjęcie, możesz żądać usunięcia zdjęcia z sieci. W przypadku gdyby nie chciał tego zrobić możesz powołać podstawę prawną – art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o następującej treści:

Art. 81

  1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.
  2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Znajomy żąda usunięcia zdjęcia

Jeżeli natomiast znalazłeś się w sytuacji, iż to Twój znajomy zwrócił się do Ciebie o usunięcie z sieci zdjęcia na którym jest on widoczny wówczas, jeśli nie chcesz mieć kłopotów, najlepiej niezwłocznie usuń zdjęcie. Alternatywnie możesz też usunąć znajomego ze zdjęcia, tak by jego wizerunek nie był rozpowszechniany.

Konsekwencje prawne

Warto przy tym wiedzieć, że w razie naruszenia prawa do wizerunku prawo przewiduje możliwość żądania dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia, w szczególności poprzez złożenie publicznego oświadczenia o odpowiedniej treści i formie (np. przeprosin). Ponadto, jeżeli naruszenie było zawinione, możliwe jest przyznanie przez sąd odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub zobowiązanie do uiszczenia sumy pieniężnej na cel społeczny.

Autor porady:
Data utworzenia:
19.05.2022
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.