SzukajRadcy.pl

Porady radców prawnych

Zmiany w podatku od spadków i darowizn

Zmiany w podatku od spadków i darowizn

Kwoty wolne od podatku

Z dniem 1 lipca 2023 roku obowiązują wyższe progi kwot wolnych od podatku od spadków i darowizn.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu podlega nabycie, od jednego zbywcy, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

1) 36 120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;

2) 27 090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;

3) 5733 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Powyższa zmiana oznacza, że przekazanie majątku do wskazanych w tym przepisie kwot nie wymaga – co do zasady – dodatkowych formalności i zgłoszenia do urzędu skarbowego. Warto jednak pamiętać, że powyższe ramy kwotowe dotyczą sumy darowizn i spadków przyjętych w okresie ostatnich 5 lat od tej samej osoby.

Grupy podatkowe

Wysokość kwot wolnych od podatku uzależniona jest od stopnia pokrewieństwa nabywcy majątku z jego zbywcą. Ustawodawca wskazuje wprost w art. 14 ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn – 3 grupy podatkowe, do których zalicza się:

Grupa I – małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki itd.), wstępnych (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, itd.), pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;

Grupa II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;

Grupa III – innych nabywców.

Zwolnienie podmiotowe – grupa zerowa

Należy podkreślić, że prawo przewiduje także wyjątek od zasady opodatkowania nabycia własności rzeczy i praw majątkowych, których wartość przekracza kwoty wskazane na wstępie artykuł. Po spełnieniu kilku niezbędnych formalności – z pełnego zwolnienia z podatku mogą skorzystać nabywcy majątku zaliczani do tzw. zerowej grupy podatkowej (małżonek, zstępni, wstępni, pasierbowie, rodzeństwo, ojczym i macocha).

Katarzyna Płowens

tel. (+48) 604696245

www.kancelariaplowens.pl

Autor porady:
Data utworzenia:
06.09.2023

    Wyślij wiadomość

    Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

    Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.