SzukajRadcy.pl

Porady radców prawnych

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia

Zakaz zawierania umów o spadek.

Zasadą wyrażoną w polskim prawie jest zakaz zawierania umów o spadek. Artykuł 1047 kodeksu cywilnego stanowi, iż umowa o spadek po osobie żyjącej jest nieważna.

Wyjątek od reguły.

Wyjątkiem od powyższej reguły jest umowa o zrzeczenie się dziedziczenia. Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Co istotne, umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Skutki zawarcia umowy o zrzeczenie się dziedziczenia.

Zawarcie takiego kontraktu wywołuje poważne skutki prawne w obszarze dziedziczenia. Mianowicie, zrzekający się oraz jego zstępni (dzieci), których obejmuje umowa zostają wyłączeni od dziedziczenia, tak jakby nie dożyli otwarcia spadku. Warto zaznaczyć, że omawiana umowa może zawierać odmienne postanowienia dotyczące dziedziczenia dzieci zrzekającego się i uwzględniać ich udział w spadku. W braku postanowień umownych zarówno zrzekający się, jak i jego potomstwo zostają wyłączeni z kręgu spadkobierców. Na skutek zawarcia umowy o zrzeczenie się dziedziczenia nie przysługuje im także prawo do zachowku po zmarłym krewnym.

Katarzyna Płowens

Tel. (+48) 604696245

www.kancelariaplowens.pl

Autor porady:
Data utworzenia:
23.10.2023

    Wyślij wiadomość

    Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

    Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.