SzukajRadcy.pl

Porady radców prawnych

Ponowne użycie grobu

Ponowne użycie grobu

Zasady pochówku i utrzymania grobów na cmentarzach regulują przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Regułą jest, że grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem lat 20 (art. 7 ust. 1 wspomnianej ustawy). Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i może być odnowione. Powyższe oznacza, że nie wystarczy sam sprzeciw rodziny pierwotnie pochowanego zmarłego wobec usunięcia nagrobka, konieczne jest także uiszczenie stosownej opłaty prolongacyjnej. Opłata ta jest uiszczana na podstawie umowy z włodarzami cmentarza. Co ważne, kontrakt może przewidywać dłuższe niż 20 lat terminy rezerwacji przestrzeni gruntowej na cmentarzu.

Warto pamiętać o tym, że grunt znajdujący się pod nagrobkiem nie jest własnością rodziny zmarłego, stąd konieczność opłacania miejsca pochówku na przyszłość.

Więcej na stronie kancelarii:

www.kancelariaplowens.pl

Katarzyna Płowens

tel. +48 604 696 245

Autor porady:
Data utworzenia:
30.10.2023

    Wyślij wiadomość

    Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

    Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.