SzukajRadcy.pl

Porady radców prawnych

Prawo spadkowe - zmiana przepisów

Prawo spadkowe - zmiana przepisów

W dniu dzisiejszym wchodzi z życie nowelizacja kodeksu cywilnego w zakresie prawa spadkowego. Zgodnie z założeniem ustawodawcy zmiany mają na celu przede wszystkim skrócenie postępowań spadkowych i zwiększenie bezpieczeństwa prawnego spadkobierców.

Reforma dotyczy III grupy spadkowej – dziadków spadkodawcy, a także ich zstępnych. Krąg spadkobiorców został w tej grupie zawężony do dziadków, rodzeństwa rodziców spadkodawcy oraz ich dzieci. Wg nowych zasad dziedziczenia stryjeczne i cioteczne wnuki oraz dalsze pokolenia, często nieutrzymujące kontaktu ze spadkodawcą, zostały wyłączone od dziedziczenia po nim. Oznacza to, że jeśli któreś z dziadków spadkodawcy umrze przed spadkodawcą, udział w spadku, który by mu przypadał, zostanie podzielony równo między jego dzieci. Natomiast gdy taka sytuacja dotyczyć będzie dzieci dziadków spadkodawcy (jego stryjostwa lub wujostwa), udział spadkowy przypadał będzie w równych częściach ich dzieciom.

Nowelizacja wprowadziła również nowe przesłanki niegodności dziedziczenia. Za niegodne dziedziczenia można będzie uznać – między innymi – osoby, które uporczywie uchylały się od obowiązku alimentacyjnego wobec spadkodawcy.

Co istotne, nowe przepisy mają objąć ochroną także osoby małoletnie i ubezwłasnowolnione. W przypadku tych osób złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku wymaga zasadniczo zezwolenia sądu opiekuńczego. Obecnie, w takich sytuacjach obowiązujący sześciomiesięczny termin na złożenie takiego oświadczenia zostanie zawieszony na czas trwania postępowania w przedmiocie zezwolenia.

W przypadku pytań związanych z nowymi przepisami spadkowymi zachęcamy do kontaktu z prawnikiem.

Autor porady:
Data utworzenia:
15.11.2023

    Wyślij wiadomość

    Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

    Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.