SzukajRadcy.pl

Wyłączenie lub ograniczenie rękojmi w drodze zapisu na fakturze

Wyłączenie lub ograniczenie rękojmi w drodze zapisu na fakturze

Czy sprzedawca może wyłączyć lub ograniczyć uprawnienia kupującego wynikające z rękojmi w drodze zapisu na fakturze?

Zgodnie z art. 558§1 kodeksu cywilnego strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.

Z uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 czerwca 2017 r. I ACa 1587/16 wynika, że dla skuteczności modyfikacji odpowiedzialności z tytułu rękojmi konieczne jest, aby strony w umowie w sposób wyraźny zakomunikowały wolę takich zmian. Ograniczenia, rozszerzenia bądź wyłączenia rękojmi nie można więc domniemywać, musi ono wynikać z treści umowy.

Dokonanego na fakturze dokumentującej zawarcie umowy sprzedaży zapisu o treści: „towar używany, bez gwarancji, bez rękojmi. Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym maszyny i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń”, nie sposób traktować jako wyłączenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi, o jakim mowa w art. 558§ 1 kodeksu cywilnego.

Autor porady:
Data utworzenia:
01.02.2023
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.