SzukajRadcy.pl
ANNA GREMBOWSKA

ANNA GREMBOWSKA

Anna Grembowska Kancelaria Radcy Prawnego

Miasto
Wrocław
Adres
Robotnicza 42, 53-608
Telefon
+48733346777
Numer uprawnień
WR-3194
obszary praktyki:
administracyjne (w tym postępowanie)
imigracyjne
nieruchomości
pracy
O Mnie

Radca Prawny Anna Grembowska specjalizuje się w prawie imigracyjnym oraz w sprawach dotyczących PFRON.

W szczególności reprezentuje pracodawców w postępowaniach przed Prezesem Zarządu PFRON oraz przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także przed organami egzekucyjnymi w sprawach dotyczących zwrotu dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne.

Doradza również w zakresie możliwości obniżania wpłat na PFRON, gospodarowania środkami ZFRON, a także analizuje i wskazuje ryzyka związane z odpowiedzialnością członków zarządu spółek będących pracodawcami osób niepełnosprawnych z tytułu zaległości we wpłatach na PFRON.

W ramach codziennej praktyki – jako Immigration Lawyer / Prawnik Imigracyjny - oferuje wsparcie merytoryczne cudzoziemcom oraz ich pracodawcom w sprawach dotyczących legalizacji pobytu oraz uzyskiwania zezwoleń na pracę.

Pomoc prawna świadczona pracodawcom zatrudniającym cudzoziemców dotyczy przede wszystkim uzyskania zezwolenia na pracę (TYP A, TYP B, TYP C, TYP D, TYP E), oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, możliwości zatrudnienia cudzoziemca na podstawie powiadomienia powiatowego urzędu pracy, czy też weryfikacji możliwości zatrudnienia cudzoziemca bez zezwolenia.

Z kolei pomoc prawna oferowana cudzoziemcom ukierunkowana jest na uzyskanie karty pobytu na podstawie: zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na naukę lub studia, zezwolenia na pobyt czasowy dla absolwentów studiów wyższych poszukujących pracy, zezwolenia na pobyt czasowy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną, zezwolenia na pobyt czasowy dla małżonka obywatela polskiego, zezwolenia na pobyt czasowy z powodu pozostawania w związku nieformalnym, zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego.

Reprezentuje również Klientów w postępowaniach przed organami i sądami administracyjnymi, a także w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, cywilnych i gospodarczych.

Współpracuje z zarządcami oraz zarządami wspólnot mieszkaniowych.

Mapa
wyszukaj radcę
Dostosuj sposób wyszukiwania: poprzez miejscowość lub tematykę
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.