SzukajRadcy.pl

Porady radców prawnych

Czy dziecko może samo zawrzeć umowę cywilnoprawną?

Czy dziecko może samo zawrzeć umowę cywilnoprawną?

Dzieci poniżej 13 roku życia nie posiadają zdolności do czynności prawnych, a dokonywane przez nie czynności prawne są z mocy prawa nieważne. Niemniej jednak przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dopuszczają możliwość zawierania przez nie umów, pod warunkiem, że są to umowy powszechnie zawierane w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

 

Umowy powszechnie zawierane w drobnych bieżących sprawach życia codziennego mogą zawierać bez zgody rodziców również dzieci pomiędzy 13 a 18 rokiem życia, gdyż posiadają one ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

 

Tu pojawia się pytanie, jakie umowy są umowami powszechnie zawieranymi w drobnych bieżących sprawach życia codziennego?

 

Są to umowy, które służą zaspokojeniu bieżących, podstawowych potrzeb dzieci poniżej 13 roku życia oraz dzieci między 13 a 18 rokiem życia. Przykładowo mogą być to produkty żywnościowe (pieczywo, napoje, słodycze), książki czy drobne zabawki. Ważne, aby cena zakupionego produktu nie była zbyt wysoka!

 

Jeżeli cena towaru jest zbyt wysoka lub przedmiot zakupiony nie jest przedmiotem potrzebnym do codziennego życia (np. laptop, hulajnoga, smartwatch) to umowa taka jest nieważna, gdyż pociąga za sobą rażące pokrzywdzenie osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych.

 

Aby wyżej wymieniona czynność prawna (tj. np. zakup laptopa) była ważna musi ona zostać potwierdzona przez przedstawiciela ustawowego, czyli rodzica.

 

Zgodnie z art. 95 § 1 kro, władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.

 

W myśl powyższego przepisu rodzice sprawują pieczę nad majątkiem dziecka. Nie każdy wie, że otrzymywane przez dziecko prezenty, często pieniądze z okazji licznych uroczystości typu chrzciny, komunie czy urodziny stanowią majątek dziecka. Do majątku dziecka zaliczamy również darowiznę oraz przedmioty uzyskane poprzez dziedziczenia.

 

Dzieci między 13 a 18 rokiem życia mogą samodzielnie rozporządzać swoim zarobkiem, jeżeli podjęli zatrudnienie (art. 21 k.c.), a także przedmiotami oddanymi im przez przedstawiciela ustawowego do swobodnego użytku (art. 22 k.c.). Przedmiotami tymi mogą być właśnie pieniądze, które dziecko otrzymało w ramach prezentu komunijnego.

 

A zatem, jeżeli dziecko otrzyma od swojego rodzica przedmiot majątkowy do swobodnego użytku to może tym przedmiotem rozporządzać w pełnym zakresie i mimo, że w myśl art. 95 § 3 kro dziecko powinno wysłuchać opinii i zaleceń rodziców formułowanych dla jego dobra to, jeśli podejmie decyzję wbrew sugestiom rodziców to czynność prawna przez niego dokonana będzie ważna!

Autor porady:
Data utworzenia:
19.11.2023

    Wyślij wiadomość

    Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

    Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.