SzukajRadcy.pl

Jak zarejestrować pojazd?

Jak zarejestrować pojazd?

Rejestracja samochodu to procedura administracyjna, o której musi pamiętać każdy właściciel pojazdu. Tryb postępowania reguluje ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Jakie dokumenty są niezbędne do skutecznej rejestracji auta?

Wniosek o rejestrację samochodu należy złożyć w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania. Może znajdować się w starostwie powiatowym lub w urzędzie miasta. Do dokonannia rejestracji niezbędny jest:– wniosek o rejestrację pojazdu – odpowiedni wzór wniosku określa rozporządzenie ministra infrastruktury,– dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport (jeśli właściciel jest osobą fizyczną) lub odpis z KRS (jeżeli właściciel jest osobą prawną),– dowód własności pojazdu – podstawa nabycia, tj. umowa sprzedaży, umowa darowizny, faktura lub prawomocne orzeczenie sądu,– karta pojazdu – jeśli została wydana,– dokumenty rejestracyjne – w przypadku wcześniejszej rejestracji pojazdu,– zaświadczenie o ważności badania technicznego – jeżeli w dowodzie rejestracyjnym brak zapisu o aktualnym terminie kolejnego przeglądu,– ważna polisa OC – obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu.

Lista dokumentów niezbędnych do zarejestrowania samochodu zmieni się we wrześniu 2022 r., bowiem od dnia 4 września 2022 r. do rejestracji pojazdu nie będzie już potrzebna karta pojazdu.

Przedmiotowej rejestracji może dokonać właściciel pojazdu, a jeśli pojazd ma kilku współwłaścicieli – wszyscy łącznie. Standardowa opłata za rejestrację samochodu wynosi 180,50 zł, na którą składają się opłaty za: pozwolenie czasowe na 30 dni (tzw. miękki dowód) – 13,50 zł, dowód rejestracyjny – 54,00 zł, znaki legalizacyjne – 12,50 zł, nalepkę kontrolną – 18,50 zł, tablice rejestracyjne – 80,00 zł i opłatę ewidencyjną 2,00 zł. Co do zasady rejestracja pojazdu składa się z dwóch etapów. Pierwszym jest tzw. rejestracja czasowa, tj. na 30 dni, która to dokonywana jest podczas pierwszej wizyty w wydziale komunikacji. W konsekwencji rejestracji czasowej właściciel pojazdu otrzymuje pozwolenie czasowe oraz tablice rejestracyjne wraz z nalepką kontrolną. Drugi etap stanowi rejestracja na stałe. W ciągu 30 dni nastąpi weryfikacja informacji na temat pojazdu, a także przygotowywany jest właściwy dowód rejestracyjny. Jeżeli tak się nie stanie, właściciel jest zobligowany zgłosić się do urzędu w celu przedłużenia rejestracji czasowej o kolejne 14 dni.

Zgodnie z art. 140mb ustawy Prawo o ruchu drogowym właściciel pojazdu, który nie wypełnia obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega karze pieniężnej w wysokości od 200,00 zł do 1.000,00 zł. Jednocześnie warto pamiętać o możliwość dokonania rejestracji online – procedura odbywa się wyłącznie przez stronę www.esp.pwpw.pl i wymaga podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego. Wymagane jest złożenie wszystkich dokumentów.

Po więcej porad z zakresu prawa administracyjnego serdecznie zapraszam pod numerem telefonu 608 499 096 lub adresem mailowym biuro@kancelariaszpak.pl.

www.kancelariaszpak.pl

biuro@kancelariaszpak.pl

r. pr. Marek Szpak

Autor porady:
Data utworzenia:
05.08.2022
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.