SzukajRadcy.pl

Porady radców prawnych

Badanie geotechniczne gruntu – niezbędny element procesu inwestycyjnego

Badanie geotechniczne gruntu – niezbędny element procesu inwestycyjnego

Z okazji obchodzonego dzisiaj Międzynarodowego Dnia Ziemi poniżej zamieszczamy kilka informacji na temat badań geotechnicznych gruntu, których wykonanie jest obecnie konieczne nawet dla małych obiektów budowlanych.

Badanie geotechniczne polega na wykonaniu odwiertów geologicznych przez uprawniony do tego podmiot.

Analiza gleby pozwala na ocenę kondycji wodno-gruntowej miejsca, na którym zaplanowano inwestycję budowlaną. Badaniu podlega – przykładowo – poziom wód gruntowych czy liczba warstw i rodzaje gruntu na działce. Szczegółowe zasady wykonania analizy geotechnicznej zawiera Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

Zakres badań geotechnicznych gruntu ustala się w zależności od kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

Przykładowo, pierwsza kategoria geotechniczna obejmuje posadawianie niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku których możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń i jakościowych badań geotechnicznych, takich jak 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze.

Dla obiektów budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej zakres badań geotechnicznych może być ograniczony do wierceń i sondowań oraz określenia rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej.

Badania geotechniczne warto wykonać jeszcze przed zakupem nieruchomości. Pozwoli to na ocenę kondycji gruntu i możliwości jego zabudowy, w szczególności podpiwniczenia. Wyeliminuje także ryzyko osuwania czy zapadania się ziemi po wykonaniu inwestycji.

Katarzyna Płowens

radca prawny

tel. + 48 604 696 245

www.kancelariaplowens.pl

Autor porady:
Data utworzenia:
22.04.2024

    Wyślij wiadomość

    Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

    Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.