SzukajRadcy.pl

Porady radców prawnych

Zasiedzenie nieruchomości rolnej jest możliwe.

Zasiedzenie nieruchomości rolnej jest możliwe.
  1. Do października 2023 r. możliwość zasiedzenia nieruchomości rolnej była zarezerwowana dla rolnika indywidualnego. Zgodnie z art. 172 § 3 kodeksu cywilnego nabyć nieruchomość rolną przez zasiedzenie mógł jedynie rolnik indywidualny jeżeli powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z nieruchomościami rolnymi stanowiącymi jego własność nie przekroczy 300 ha użytków rolnych.

Według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego rolnik indywidualny to osoba fizyczna, która jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych (których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha) i posiada kwalifikacje rolnicze oraz od co najmniej 5 lat zamieszkuje gminę, na której obszarze jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, i prowadzi je przez ten okres osobiście.

Z dniem 5 października 2023 r. ustawodawca uchylił art. 172 § 3 kodeksu cywilnego. Oznacza to, że obecnie nieruchomość rolną może w drodze zasiedzenia nabyć każdy, pod warunkiem spełnienia podstawowej przesłanki zasiedzenia przewidzianej w prawie cywilnym – to jest okresu posiadania nieruchomości. Zasiedzenie następuje po upływie 20 lat, gdy ktoś nie będąc właścicielem posiadał nieruchomość przez ten czas nieprzerwanie jako posiadacz samoistny lub po upływie 30 lat, jeśli uzyskał posiadanie w złej wierze.

Co istotne, do powyższych terminów zalicza się także czas posiadania gruntu przed dniem wejścia w życie opisanej zmiany w kodeksie cywilnym.

r. pr. Katarzyna Płowens

www.kancelariaplowens.pl

tel. + 48 604696245

Autor porady:
Data utworzenia:
09.05.2024

    Wyślij wiadomość

    Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

    Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.