SzukajRadcy.pl

Porady radców prawnych

Kto powinien prowadzić moją sprawę kredytu frankowego?

Kto powinien prowadzić moją sprawę kredytu frankowego?

Decydując się na powierzenie prowadzenia swojej sprawy, oczekujemy profesjonalizmu, rzetelności i kompetencji prawnika mającego reprezentować nasze interesy. Niezwykle istotne jest także poczucie bezpieczeństwa, że osoba zajmująca się naszą sprawą podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na wypadek błędu w prowadzonej sprawie (np. uchybienia terminowi na złożenie apelacji).
Obecnie na rynku oprócz kancelarii prawnych radców prawnych lub adwokatów, występują także firmy odszkodowawcze, niekiedy używające nazwy kancelarie prawnicze czy odszkodowawcze. Te ostatnie, to spółki prawa handlowego, najczęściej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o najniższym kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN i ogólnokrajowym zasięgu działania.
Powierzając los naszej sprawy takiemu podmiotowi, tracimy kontrolę nad tym kto prowadzi naszą sprawę i kto finalnie odpowiada za ewentualne uchybienia w jej prowadzeniu. Firma odszkodowawcza, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna może np. ogłosić upadłość na każdym etapie naszego postępowania sądowego, a przecież z tą spółką podpisujemy umowę na świadczenie pomocy prawnej oraz spółka ta pośredniczyć będzie w przekazywaniu uzyskanej należności. Ponadto na działania kancelarii odszkodowawczej nie można nigdzie skutecznie złożyć skargi (brak odpowiedzialności dyscyplinarnej), a ich odpowiedzialność za ewentualne błędy w prowadzeniu sprawy ograniczona jest do wysokości kapitału zakładowego czyli najczęściej 5.000 PLN, podczas gdy obowiązkowe ubezpieczenie radców prawnych wynosi 100.000,00 EURO na każde zdarzenie szkodowe oraz dodatkowe ubezpieczenie szkodowe ze stałą sumę gwarancyjną 250.000,00 EURO.
Zlecając swoją sprawę zawsze spotkaj się z radcą prawnym lub adwokatem który będzie ją prowadził. Pamiętaj że profesjonalny prawnik nie może korzystać z pomocy pośrednika! Zadbaj też o to, aby wszelkie należności z tytułu wygranego procesu oraz zasądzone koszty wpływały bezpośrednio na Twoje konto.

Autor porady:
Data utworzenia:
15.11.2023

    Wyślij wiadomość

    Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

    Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.