bankowe – SzukajRadcy.pl

Dziedziny prawa

bankowe

Ta gałąź prawa reguluje zarówno powstawanie, jak i funkcjonowanie instytucji bankowych, a także zasady zawierania z nimi umów. Ściśle określa zasady udzielania pożyczek i kredytów przez banki. Przepisy prawa bankowego stanowią również o odpowiedzialności karnej i cywilnej banków, a także ich obowiązkach i prawach.

Zagadnienia

Wszystkie dziedziny