Strona 29 – SzukajRadcy.pl

Niebieska karta jako dowód w sprawie rozwodowej?

Procedura „Niebieskiej Karty” podejmowana jest w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

 

 

Rozpocząć ją mogą nie tylko Policjanci, ale także m.in.

Czy musisz zmienić nazwisko po rozwodzie?

Jeśli myślisz o rozwiązaniu swojego małżeństwa, to z pewnością trapi Cię zmiana nazwiska po rozwodzie. Przygotowałam dla Ciebie kilka zdań na ten temat.

Alimenty - czy zawsze po połowie?

Obowiązek alimentacyjny w równym stopniu obciąża obydwoje rodziców. Oznacza to, że zarówno powinnością matki, jak i ojca dziecka, jest dbanie o dobrostan ich potomstwa.

Jak zdaniem KIO badać cenę?

Najnowsze orzecznictwo KIO i wzrastająca wciąż liczba wnoszonych odwołań sugerują, że badanie rażąco niskiej ceny to wciąż kwestia dla wielu wykonawców kluczowa, a na pewno budząca wiele wątpliwości.