Strona 5 – SzukajRadcy.pl

Skutecznie złożone oświadczenia woli w czasie epidemii

Nowa tzw. tarcza antykryzysowa 2.0. wprowadza istotne regulacje dotyczące skuteczności złożenia oświadczeń woli. W dniu 18 kwietnia 2020 roku weszła w życie ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Redukcja wymiaru czasu pracy obcokrajowcowi w czasie pandemii

Czy w warunkach pandemii można zredukować pracownikowi tymczasowemu – obcokrajowcowi wymiar czasu pracy wbrew treści oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi będącego podstawą do podjęcia pracy?

Tarcza antykryzysowa - zwolnienie z ZUS przez 3 m-ce - AKTUALIZACJA 18.04

### Komu przysługuje zwolnienie ze składek w 100%?

1. płatnikowi składek, który :

- na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.