SzukajRadcy.pl
KATARZYNA JASICKA

KATARZYNA JASICKA

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Anna Jasicka

Miasto
Wrocław
Adres
Aleja Wiśniowa 83a/7, 53-126
Telefon
+48501738312
Numer uprawnień
WR-3861
obszary praktyki:
cywilne
rodzinne i opiekuńcze
nieruchomości
cywilne postępowanie
umowy gospodarcze (handlowe)
zabezpieczenia wierzytelności umownych
O Mnie

Radca prawny Katarzyna Anna Jasicka specjalizuje się głównie w sprawach z zakresu prawa cywilnego (w tym dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania umów, sprawy o zapłatę, sporządzanie pozwów, pism procesowych, apelacji, zażaleń), prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa nieruchomości (w tym związanego z działalnością deweloperską), prawa spadkowego (w tym z zakresu działu spadku) oraz prawa administracyjnego.

Udziela kompleksowej pomocy prawnej w sprawach rodzinnych (rozwód, separacja, alimenty, podział majątku wspólnego, ustalenie kontaktów z dzieckiem, ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej). Świadczy także usługi prawne z zakresu prawa nieruchomości, prawa gospodarczego oraz prawa administracyjnego. Posiada bogate doświadczenie z zakresu obrotu nieruchomościami, w tym umów i ich prawnych zabezpieczeń.

Radca prawny Katarzyna Anna Jasicka prowadzi sprawy rozwodowe, w tym z pełnym zaangażowaniem dba o sprawy towarzyszące rozwodowi takie jak ustalenie winy rozkładu pożycia małżeńskiego, sprawy związane z władzą rodzicielską i ustaleniem kontaktów z małoletnim dzieckiem, alimenty, ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania oraz zabezpieczenie powództwa na czas trwania postępowania rozwodowego.

Radca prawny Katarzyna Anna Jasicka prowadzi skomplikowane sprawy o podział majątku, w których dochodzi do rozliczeń między byłymi małżonkami, w tym:

 • ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym;
 • zwrotu nakładów i wydatków z majątku wspólnego na majątek osobisty każdego z małżonków;
 • zwrotu nakładów i wydatków, które każde z małżonków poczyniło ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny;
 • rozliczenia spłaconych z majątku wspólnego długów jednego z małżonków;
 • rozliczenia z tytułu spłaconych wspólnych długów małżonków w okresie między ustaniem wspólności majątkowej, a dokonaniem podziału majątku wspólnego (np. wspólny kredyt hipoteczny)
 • rozliczenia z tytułu posiadania przedmiotów należących do majątku wspólnego;
 • rozliczenia z tytułu pobranych pożytków i innych przychodów z rzeczy wspólnej w okresie między ustaniem wspólności majątkowej a dokonaniem podziału majątku wspólnego;
 • rozliczenia z tytułu poczynionych wydatków i ciężarów na rzecz wspólną w okresie między ustaniem wspólności majątkowej a dokonaniem podziału majątku wspólnego.

Radca prawny Katarzyna Anna Jasicka reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych, spadkowych, gospodarczych oraz w postępowaniach administracyjnych zarówno przed organami administracji publicznej, jak również przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W prowadzeniu działalności Kancelarii opiera się na wzajemnym zaufaniu i budowaniu trwałych relacji z Klientami. Zdobyte na przestrzeni lat doświadczenie, wiedzę i kompetencje efektywnie wykorzystuje świadcząc profesjonalne usługi prawne. Do każdej prowadzonej sprawy podchodzi indywidualnie, rzetelnie oraz z pełnym zaangażowaniem.

Mapa
Porady radcy prawnego

Mieszkanie spółdzielcze lokatorskie a dziedziczenie

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione na rzecz członka spółdzielni albo członka spółdzielni i jego małżonka. Może zatem należeć albo do jednej osoby albo do małżonków.

Mieszkanie spółdzielcze lokatorskie a dziedziczenie

Zadatek

Zadatek jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym.

Celem instytucji zadatku jest wzmocnienie między stronami umowy węzła obligacyjnego i zmotywowanie ich wzajemnie do wykonania zobowiązania. Najprościej mówiąc, zadatek pełni funkcję dyscyplinującą.

Zadatek

Niewykonanie umowy

Podstawową zasadą wywodzącą się z prawa rzymskiego jest reguła pacta sunt servanda – czyli umów należy dotrzymywać.

Niewykonanie umowy

Podział majątku wspólnego

Podział majątku po rozwodzie.

Z chwilą orzeczenia rozwodu ustaje wspólność majątkowa istniejąca pomiędzy małżonkami. Z tą chwilą każdy z małżonków (byłych) może domagać się dokonania podziału ich majątku wspólnego.

Podział majątku wspólnego
wyszukaj radcę
Dostosuj sposób wyszukiwania: poprzez miejscowość lub tematykę

  Wyślij wiadomość

  Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

  Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.