SzukajRadcy.pl
KATARZYNA JASICKA

KATARZYNA JASICKA

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Anna Jasicka

Miasto
Wrocław
Adres
Mieszczańska 29 /11, 50-201
Telefon
+48501738312
Numer uprawnień
WR-3861
obszary praktyki:
cywilne
rodzinne i opiekuńcze
nieruchomości
cywilne postępowanie
umowy gospodarcze (handlowe)
zabezpieczenia wierzytelności umownych
O Mnie

Radca prawny Katarzyna Anna Jasicka specjalizuje się głównie w sprawach z zakresu prawa cywilnego (w tym dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania umów, sprawy o zapłatę, sporządzanie pozwów, pism procesowych, apelacji, zażaleń), prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa nieruchomości, prawa spadkowego oraz prawa administracyjnego.

Udziela kompleksowej pomocy prawnej w sprawach rodzinnych (rozwód, separacja, alimenty, podział majątku wspólnego, ustalenie kontaktów z dzieckiem, ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej). Świadczy także usługi prawne z zakresu prawa nieruchomości, prawa gospodarczego oraz prawa administracyjnego. Posiada bogate doświadczenie z zakresu obrotu nieruchomościami, w tym umów i ich prawnych zabezpieczeń.

Radca prawny Katarzyna Anna Jasicka prowadzi sprawy rozwodowe, w tym z pełnym zaangażowaniem dba o sprawy towarzyszące rozwodowi takie jak ustalenie winy rozkładu pożycia małżeńskiego, sprawy związane z władzą rodzicielską i ustaleniem kontaktów z małoletnim dzieckiem, alimenty, ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania oraz zabezpieczenie powództwa na czas trwania postępowania rozwodowego.

Radca prawny Katarzyna Anna Jasicka prowadzi skomplikowane sprawy o podział majątku, w których dochodzi do rozliczeń między byłymi małżonkami, w tym:

  • ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym;
  • zwrotu nakładów i wydatków z majątku wspólnego na majątek osobisty każdego z małżonków;
  • zwrotu nakładów i wydatków, które każde z małżonków poczyniło ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny;
  • rozliczenia spłaconych z majątku wspólnego długów jednego z małżonków;
  • rozliczenia z tytułu spłaconych wspólnych długów małżonków w okresie między ustaniem wspólności majątkowej, a dokonaniem podziału majątku wspólnego (np. wspólny kredyt hipoteczny)
  • rozliczenia z tytułu posiadania przedmiotów należących do majątku wspólnego;
  • rozliczenia z tytułu pobranych pożytków i innych przychodów z rzeczy wspólnej w okresie między ustaniem wspólności majątkowej a dokonaniem podziału majątku wspólnego;
  • rozliczenia z tytułu poczynionych wydatków i ciężarów na rzecz wspólną w okresie między ustaniem wspólności majątkowej a dokonaniem podziału majątku wspólnego.

Radca prawny Katarzyna Anna Jasicka reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych, spadkowych, gospodarczych oraz w postępowaniach administracyjnych zarówno przed organami administracji publicznej, jak również przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W prowadzeniu działalności Kancelarii opiera się na wzajemnym zaufaniu i budowaniu trwałych relacji z Klientami. Zdobyte na przestrzeni lat doświadczenie, wiedzę i kompetencje efektywnie wykorzystuje świadcząc profesjonalne usługi prawne. Do każdej prowadzonej sprawy podchodzi indywidualnie, rzetelnie oraz z pełnym zaangażowaniem.

Mapa
Porady radcy prawnego

Zadatek

Zadatek jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym.

Celem instytucji zadatku jest wzmocnienie między stronami umowy węzła obligacyjnego i zmotywowanie ich wzajemnie do wykonania zobowiązania. Najprościej mówiąc, zadatek pełni funkcję dyscyplinującą.

Zadatek

Niewykonanie umowy

Podstawową zasadą wywodzącą się z prawa rzymskiego jest reguła pacta sunt servanda – czyli umów należy dotrzymywać.

Niewykonanie umowy

Podział majątku wspólnego

Podział majątku po rozwodzie.

Z chwilą orzeczenia rozwodu ustaje wspólność majątkowa istniejąca pomiędzy małżonkami. Z tą chwilą każdy z małżonków (byłych) może domagać się dokonania podziału ich majątku wspólnego.

Podział majątku wspólnego

Rozwód. Krok po kroku

Jakie muszą być spełnione przesłanki aby sąd orzekł rozwód?

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać rozwiązania małżeństwa przez rozwód.

Rozwód. Krok po kroku
wyszukaj radcę
Dostosuj sposób wyszukiwania: poprzez miejscowość lub tematykę
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.