SzukajRadcy.pl
MARTA TADROWSKA-BRZOSZCZYK

MARTA TADROWSKA-BRZOSZCZYK

Kancelaria Radcy Prawnego Marta Tadrowska-Brzoszczyk

Miasto
Tuchola
Adres
Główna 34, 89-500
Telefon
+48603493896
Numer uprawnień
BD-1552
obszary praktyki:
cywilne
cywilne postępowanie
pracy
umowy gospodarcze (handlowe)
prawo spółek handlowych
działalność gospodarcza
O Mnie

O MNIE

Od 2019 roku wykonuję zawód radcy prawnego.W 2015 r. ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2016-2018 odbyłam aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy. W czasie aplikacji zdobywałam doświadczenie zawodowe w Kancelarii Radcy Prawnego, specjalizującej się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców. W 2019 r. złożyłam egzamin zawodowy z wynikiem pozytywnym i zostałam wpisana na listę radców prawnych, prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, pod numerem BD-1552. Profil mojej działalności zawodowej obejmuje w szczególności: prawo cywilne, prawo pracy, prawo gospodarcze i handlowe, prawo administracyjne. Kancelaria oferuje świadczenie pomocy prawnej, obejmującej prowadzenie spraw pozasądowych, jak również reprezentowanie Klienta na etapie postępowania przedsądowego oraz w toku postępowania przed organami państwowymi i samorządowymi, sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, a także w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Przyjmowanie Klientów odbywa się po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.

Korzystanie z usług Kancelarii nie jest ograniczone jakimikolwiek względami terytorialnymi. Reprezentuję Klientów przed sądami i organami położonymi na terenie całej Polski. Istnieje również możliwość świadczenia pomocy prawnej on-line (gdy charakter sprawy i środki techniczne na to pozwalają).

Ponieważ siedziba Kancelarii znajduje się w Tucholi, działalność Kancelarii jest nastawiona w szczególności na okoliczne miasta i powiaty, tj.:

 1. tucholski (np. Tuchola, Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice, Bysław, Legbąd, Raciąż, Wielki Mędromierz, Żalno),
 2. chojnicki (np. Chojnice, Brusy, Czersk, Konarzyny, Rytel),
 3. miasto Bydgoszcz,
 4. bydgoski (np. Białe Błota, Dobrcz, Koronowo, Maksymilianowo, Mąkowarsko, Osielsko, Serock, Sicienko, Tryszczyn, Wtelno, Żołędowo),
 5. sępoleński (np. Sępólno Krajeńskie, Kamień Krajeński, Sośno, Wałdowo, Więcbork),
 6. człuchowski (np. Człuchów, Debrzno, Przechlewo),
 7. świecki (np. Świecie, Bukowiec, Drzycim, Lniano, Osie, Świekatowo).

ORGANIZACJA SZKOLEŃ

Kancelaria podejmuje się prowadzenia szkoleń z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego oraz prawa gospodarczego m.in. dla przedsiębiorców, zakładów pracy i jednostek administracji.

Tematyka szkoleń dostosowywana jest każdorazowo do potrzeb Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania w Państwa instytucji szkolenia z zakresu mających zastosowanie w Państwa branży obowiązujących przepisów prawa, jak również dotyczących przygotowania się na wejście w życie zmian w prawie.

PRZYKŁADOWY KATALOG PROWADZONYCH SPRAW

Prawo cywilne, w tym:

 • prawo rzeczowe (np. o wydanie rzeczy, eksmisja, zaniechanie naruszeń, zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności i innych ograniczonych praw rzeczowych, zasiedzenie, zarząd nieruchomością, postępowanie wieczystoksięgowe),
 • prawo zobowiązań (np. dotyczące odszkodowania i zadośćuczynienia, obsługa procesu zawierania i wykonania umowy, w tym m.in. umowy sprzedaży, darowizny, pożyczki, najmu, zlecenia, ubezpieczenia, sprawy o bezpodstawne wzbogacenie i świadczenie nienależne, skarga pauliańska),
 • prawo spadkowe, dziedziczenie (np. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, otwarcie testamentu, zachowek i roszczenia z nim związane, odpowiedzialność za długi spadkowe),
 • prawo rodzinne i opiekuńcze (np. sprawy o alimenty, rozwód, ubezwłasnowolnienie, ustanowienie kuratora, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, ustanowienie przed sądem rozdzielności majątkowej, podział majątku wspólnego),
 • inne (np. ochrona dóbr osobistych, uznanie za zmarłego, zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli, doradztwo w sprawach dotyczących zakupu i sprzedaży nieruchomości).

Prawo gospodarcze i handlowe

 • Oferta obsługi prawnej w zakresie spraw gospodarczych i dotyczących prawa spółek handlowych jest skierowana do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą we wszelkich dopuszczalnych prawem formach organizacyjnych, nie wyłączając przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność.
 • Obsługa może polegać na świadczeniu stałej i pełnej obsługi prawnej przedsiębiorcy, jak również, o ile takie jest życzenie Klienta, tylko fragmentu jego działalności lub na prowadzeniu konkretnej sprawy bądź opiniowaniu lub sporządzeniu umowy.
 • Kancelaria oferuje m.in. obsługę spraw cywilnych toczących się w procedurze gospodarczej (w tym dotyczące umów o roboty budowlane, bądź umów leasingu), spraw o roszczenia wynikające z przepisów kodeksu spółek handlowych, sporów o prawa autorskie i pokrewne oraz dotyczące prawa własności intelektualnej, rejestracji oraz przekształcania i łączenia spółek, prawa upadłościowego, w tym upadłości konsumenckiej.

Prawo pracy

Obsługa prawna w dziedzinie prawa pracy obejmuje:

 • doradztwo prawne i reprezentację pracownika w sprawach dotyczących stosunku pracy (w tym ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, odszkodowania, dyskryminacja w zatrudnieniu, sprawy związane ze stosowaniem mobbingu, wypadek przy pracy itp.),
 • możliwość stałej lub doraźnej obsługi pracodawcy w sprawach dotyczących zatrudnienia (w tym opiniowanie umów i pism w sprawach regulowanych przepisami prawa pracy).

Ubezpieczenia społeczne

Obsługa prawna w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych obejmuje reprezentację ubezpieczonego lub członków jego rodziny w postępowaniu przed organem rentowym, a także w toku postępowania sądowego po wniesieniu odwołania od decyzji ZUS (m.in. emerytury, renty, zasiłki i świadczenia o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, ustalenie niepełnosprawności lub jej stopnia).

Prawo administracyjne

Kancelaria oferuje Klientom pomoc prawną w ramach postępowania administracyjnego prowadzonego przed organami administracji publicznej, jak również na dalszym jego etapie - przed Wojewódzkim oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Pomoc prawna obejmuje m.in. reprezentację w postępowaniu administracyjnym oraz sądowo administracyjnym, pomoc w sporządzeniu wniosku lub pisma zawierającego stanowisko strony, sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym (zażalenie, odwołanie) i sądowoadministracyjnym (sprzeciw, skarga administrcyjna do WSA, skarga kasacyjna do NSA). Ponadto Kancelaria oferuje świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz urzędów oraz jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, województw).

Mapa
Porady radcy prawnego

Odrolnienie gruntów

Pojęcie odrolnienia gruntu wiąże się ze zmianą jego przeznaczenia z rolniczego na nierolnicze. W zależności od stanu faktycznego może być jedno- lub dwuetapowe.

Odrolnienie gruntów

Umowa o dożywocie

Celem umowy o dożywocie jest przeniesienie przez właściciela nieruchomości jej własności na inną osobę w zamian za zobowiązanie się tej osoby do zapewnienia właścicielowi dożywotniego utrzymania.

Więcej: https://www.kancelaria-tadrowska.

Umowa o dożywocie

Zasiedzenie nieruchomości - terminy i warunki

Zgodnie z przepisami prawa cywilnego nieruchomości podlegają zasiedzeniu niezależnie od tego czy osoba na rzecz której zasiedzenie miałoby nastąpić pozostawała w chwili wejścia w jej posiadanie w dobrej czy złej wierze.

Zasiedzenie nieruchomości - terminy i warunki
wyszukaj radcę
Dostosuj sposób wyszukiwania: poprzez miejscowość lub tematykę
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.