Strona 38 – SzukajRadcy.pl

Porady radców prawnych

DATA UTWORZENIA:
29.05.2022
Autor:
ADRIAN GOSKA

Roszczenia banków w sprawach frankowych

Fot. Palermo, Wochy,

Banki coraz częściej i donośniej informują, iż będą występować z roszczeniami przeciwko kredytobiorcą z umów frankowych. Formułują tezę, iż bank będzie występować o odszkodowanie za korzystanie z kapitału.

Umowa o dożywocie

Celem umowy o dożywocie jest przeniesienie przez właściciela nieruchomości jej własności na inną osobę w zamian za zobowiązanie się tej osoby do zapewnienia właścicielowi dożywotniego utrzymania.

Więcej: https://www.kancelaria-tadrowska.

ROZLICZENIA Z AGENTAMI W WYROKU TSUE C-48/16

Wyrok TSUE C-48/16 określa, jak świetle prawa unijnego powinny być implementowane, a w razie wątpliwości interpretowane przepisy państw członkowskich, w tym przepisy polskiego kodeksu cywilnego regulujące rozliczenia pomiędzy agentem a przedsiębiorcą.

Zasiedzenie nieruchomości - terminy i warunki

Zgodnie z przepisami prawa cywilnego nieruchomości podlegają zasiedzeniu niezależnie od tego czy osoba na rzecz której zasiedzenie miałoby nastąpić pozostawała w chwili wejścia w jej posiadanie w dobrej czy złej wierze.

SUKCESJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Celem ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw jest stworzenie regulacji prawnych dla tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem osoby fizycznej po jej śmierci.