Strona 2 – SzukajRadcy.pl

Niewykonanie umowy

Podstawową zasadą wywodzącą się z prawa rzymskiego jest reguła pacta sunt servanda – czyli umów należy dotrzymywać.

Podział majątku wspólnego

Podział majątku po rozwodzie.

Z chwilą orzeczenia rozwodu ustaje wspólność majątkowa istniejąca pomiędzy małżonkami. Z tą chwilą każdy z małżonków (byłych) może domagać się dokonania podziału ich majątku wspólnego.

Rozwód. Krok po kroku

Jakie muszą być spełnione przesłanki aby sąd orzekł rozwód?

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać rozwiązania małżeństwa przez rozwód.

TSUE w sprawie C-520/21 . Czy jest sens czekać na wyrok ?

TSUE w sprawie C-520/21 nie rozstrzygnął o wynagrodzeniu za korzystanie z kapitału. Czy jest sens czekać na wyrok ?

 

W dniu 12 października 2022 r. przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej miała miejsce rozprawa, w sprawie która dotyczyła oceny m.

Czy można poznać treść wyroku w cudzej sprawie?

Zdarzają się sytuacje, w których z różnych przyczyn powstaje potrzeba poznania treści wydanego przez sąd wyroku.

Jeżeli byliśmy stroną postępowania wówczas uzyskanie dostępu do treści wyroku nie powinno stanowić większej trudności.