Strona 2 – SzukajRadcy.pl
DATA UTWORZENIA:
05.08.2022
Autor:
MAREK SZPAK

Jak zarejestrować pojazd?

Rejestracja samochodu to procedura administracyjna, o której musi pamiętać każdy właściciel pojazdu. Tryb postępowania reguluje ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Przyjęcie i odrzucenie spadku

Będąc potencjalnym spadkobiercą, można złożyć oświadczenie spadkowe o trojakiej treści. Zgodnie z art.

klauzule niedozwolone w umowach kredytowych

Szanowni Państwo,

Okoliczność, iż dana umowa kredytowa została w pełni wykonana (zakończona), nie stoi na przeszkodzie zbadaniu nieuczciwego charakteru jej warunków przez sąd.