Koronawirus a zapłata czynszu przez najemcę lokalu użytkowego

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z  dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

Rozpoznanie apelacji na posiedzeniu niejawnym - art. 374 kpc

Kilku klientów zwróciło się do mnie z bardzo podobną sprawą.  Otrzymali pocztą wyrok oddalający apelację wydany na posiedzeniu niejawnym.

 

Poniżej przeanalizuję ostatnią sytuację, gdy sąd wydał wyrok oddalający apelację w trybie art.

Jakie skutki prawne wywołuje zniesienie separacji?

Jeżeli małżonkowie pozostający w separacji zdecydowali wspólnie, że kryzys małżeński miał charakter jedynie przejściowy i chcą pozostać w związku małżeńskim, mogą na podstawie art. 61(6)§ 1 kro wnieść o zniesienie separacji.