Strona 2 – SzukajRadcy.pl

Porady radców prawnych

Pokrzywdzony w postepowaniu karnym - Porady prawne.

Kodeks postępowania karnego (dalej kpk) zawiera definicję pokrzywdzonego.

Na zasadzie art. 49 § 1 i 2 kpk pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo.

Umowa ustna w polskim prawie

Słowo „umowa” większości z nas kojarzy się z dokumentem, który należy podpisać. Jednak, choć większość z nas nie zdaje sobie z tego sprawy, najczęściej zawieramy umowy w formie ustnej.