Strona 2 – SzukajRadcy.pl

Wyłączenie lub ograniczenie rękojmi w drodze zapisu na fakturze

Czy sprzedawca może wyłączyć lub ograniczyć uprawnienia kupującego wynikające z rękojmi w drodze zapisu na fakturze?

Zgodnie z art. 558§1 kodeksu cywilnego strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć.

Służebność a parkowanie

Czy służebność przejazdu i przechodu uprawnia również do parkowania samochodu na nieruchomości obciążonej służebnością?

Zgodnie z dyspozycją art. 285§1 k.c.

Nowe formy czynności prawnych w Kodeksie cywilnym

8 września 2016 weszła w życie krótka, ale dość ważna nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego. Nowelizacja wprowadza do naszego porządku prawnego formę dokumentową czynności prawnych oraz modyfikuje nieco zasady związane z formą elektroniczną.