Strona 6 – SzukajRadcy.pl

Zakaz przemieszczania się, wiele wątpliwości, mało odpowiedzi

1)      Zakaz przemieszczania się – wiele wątpliwości, mało odpowiedzi.

 

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii od 1 do 19 kwietnia 2020 roku obowiązywał ogólny zakaz przemieszczania się na obszarze całej Rzeczypospolitej Polskiej.

Szansa na bezzwrotną pożyczkę także dla samozatrudnionych

Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. „Tarcza 2.

Świadczenie postojowe, a zleceniobiorca

Czas napisać kilka słów o świadczeniu postojowym ustalonym ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz.

Proces cywilny w czasie zagrożenia wirusem COVID-19

Wpływ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.

Jak złożyć wniosek do KRS, gdy sąd jest zamknięty?

Trwająca pandemia z pewnością zmieniła sposób działania firm i organów administracji. W niektórych przypadkach uniemożliwiła lub znacząco utrudniła wykonywanie podstawowych obowiązków, które  w codziennej działalności biznesu nie stanowiły problemu.