Jakie są narzędzia do audytu danych?

Wiedza z zakresu usług i możliwości, jakie są już dostępne na rynku w zakresie ochrony danych osobowych, może być szczególnie przydatna w pracy prawników i inspektorów danych – warto ją zatem raz na jakiś czas zaktualizować i sprawdzić, co nowego się pojawi...

Ponowne przesunięcie elektronizacji zamówień publicznych

W dniu 4 lipca 2019 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz z wejściem w życie nowelizacji, nastąpi kolejne przesunięcie w czasie obowiązku pełnej elektronizacji zamówień z dnia 1 stycznia 2020 r. na dzień 1 stycznia 2021 r.

Czy moja umowa kredytu nie uległa przedawnieniu?

Nie warto odkładać w czasie decyzji o pozwaniu banku bowiem może to spowodować, iż upłynie termin przedawnienia i bank będzie mógł uchylić się od zaspokojenia roszczeń majątkowych wynikających ze stwierdzenia niedozwolonego charakteru postanowień umowy kredytowej.