DATA UTWORZENIA:
30.01.2020
Autor:
MARTA ŁUBIK-PIOTROWSKA

Co powinna zawierać odpowiedź na pozew?

Odpowiedź na pozew stanowi pismo przygotowawcze pozwanego i składane jest jeszcze przed pierwszym terminem posiedzenia wyznaczonego na rozprawę. Pismo to wnoszone jest w formie pisma procesowego, a zatem powinno spełniać wymogi formalne określone w art.

Co powinien zawierać pozew o rozwód?

Zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo poprzez rozwód.

Termin na złożenie odpowiedzi na pozew

Jeżeli wniesiony do sądu pozew o rozwód spełnia warunki formalne to sąd przyjmie sprawę do rozpoznania, a następnie doręczy drugiej stronie (tj. pozwanemu) odpis tego pisma.

 

Doręczając pozew o rozwód przewodniczący zgodnie z art.

Obecne kontrole ZFRON- ważne zmiany !!!

Obecne kontrole ZFRON 

 

Artykuł odpowiada na pytania:

- jak zmieniły się kontrole ZFRON od początku tego roku

- jakie skutki dla pracodawców mają audyty prowadzone przez aparat skarbowy

- jakie wydatki z ZFRON są kwestionowane

- jak uchronić się prz...

Na co zwrócić uwagę podpisując umowę agencyjną?

*Pośrednicy z różnych branż często spotykają się z propozycją zawarcia umowy agencyjnej. Gdzie została uregulowana, na czym polega, jakie są prawa i obowiązki stron umowy? – to najczęstsze pytania dotyczące tego dokumentu.