Strona 3 – SzukajRadcy.pl

Walne zgromadzenia kół łowieckich w stanie epidemii COVID-19

Zakaz organizowania zebrań uniemożliwia odbywanie zgromadzeń członków kół łowieckich. A tylko na takich zgromadzeniach mogą być uchwalane plany finansowe i działalności kół na danych rok gospodarczy. Na gruncie prawa możliwe rozwiązania w tym zakresie są dwa.

Jak przekształcić spółkę komandytową w spółkę jawną?

28 listopada 2020 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o PIT, ustawy o CIT, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Europejski Tytuł Egzekucyjny

Po pandemii (tez w trakcie) kiedy liczba sporów będzie powodowała zatory we wszystkich sądach zarówno polskich jak i krajach UE, warto przyjrzeć się europejskim regulacjom prawnym, które mogą ułatwić życie polskiemu przedsiębiorcy w sytuacji, gdy będzie zmuszony do...