Strona 3 – SzukajRadcy.pl

Spadek pozostawiony w Belgii

Do naszej kancelarii zgłosił się pan Zbigniew, brat kobiety obywatelstwa polskiego, która zmarła w Belgii. Mieszkała tam i pracowała w organach administracji unijnej. To tam koncentrowało się jej życie.

Zadośćuczynienie (odszkodowanie) za śmierć osoby bliskiej

Co to jest i kiedy przysługuje?

Gdy na skutek wypadku (komunikacyjnego, przy pracy) bądź błędu medycznego uczestnik tego zdarzenia ponosi śmierć, jego najbliżsi mają prawo do uzyskania zadośćuczynienia za powstałą krzywdę.

Jak odzyskać środki skradzione z rachunku bankowego?

Fala oszustw i wyłudzeń dotyczących środków znajdujących się na rachunkach bankowych przybiera na sile. Działania sprawców stają się coraz bardziej zuchwałe. Wystarczy chwila nieuwagi, aby stracić kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Zawarcie małżeństwa a stopnie pokrewieństwa

Małżeństwo między krewnymi w linii prostej zawsze, a między krewnymi w linii bocznej do drugiego (wg prawa cywilnego) lub czwartego (wg prawa kanonicznego) stopnia jest zakazane.