Strona 3 – SzukajRadcy.pl

Porady radców prawnych

DATA UTWORZENIA:
02.02.2024
Autor:
HANNA MARDO

Zwrot kosztów pogrzebu. Jak dochodzić go od banku?

Co do zasady pieniądze zgromadzone na rachunku bankowym zmarłego wchodzą do masy spadkowej. Ustawodawca przewidział jednak wyjątki od tej reguły. Jeżeli sfinansowałeś pochówek osobie trzeciej, należy Ci się zwrot kosztów pogrzebu.

Ruszyły dotacje unijne do zgłoszeń znaków towarowych!

### Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej także w roku 2024 dofinansuje koszty urzędowe do Twojego zgłoszenia m.in. znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych.

### Już od 22 stycznia można składać wnioski o przyznanie dotacji.

Czym jest umowa dowodowa?

Zupełnie nową instytucją, która zaczęła obowiązywać w ramach procedury gospodarczej od 7 listopada 2019 roku jest umowa dowodowa.

Umowa dowodowa jest to szczególny rodzaj umowy procesowej. Zgodnie z art.

Co to jest sprawa gospodarcza?

7 listopada 2019 roku weszły w życie przepisy wprowadzające do kodeksu postępowania cywilnego szczególne zasady dotyczące postępowania w sprawach gospodarczych. Procedura dla spraw gospodarczych nie jest novum w polskim systemie prawnym.