Strona 8 – SzukajRadcy.pl

Wpływ pandemii na postępowanie karne

W konsekwencji wprowadzenia stanu epidemii w Polsce niemal każda dziedzina prawa musiała zostać dostosowana do obecnej sytuacji. Jakie zmiany przewidział ustawodawca w kontekście postępowań karnych?

 

1.

OPŁATY ZA NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA W OBLICZU EPIDEMII COVID-19

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz.

Czy moje roszczenie uległo przedawnieniu??

            Instytucja przedawnienia ma szczególne znaczenie w obecnie panującej sytuacji w kraju oraz na świecie związanej z epidemią COVID-19 i ograniczoną działalnością sądów.