arbitraż i mediacje – SzukajRadcy.pl

Dziedziny prawa

arbitraż i mediacje

Mediacje są sposobem na pozasądowe rozwiązywanie sporów na gruncie prawa cywilnego, gospodarczego czy karnego. Przepisy umożliwiają wypracowanie i zawarcie ugody z uczestnictwem podmiotu trzeciego – mediatora nie będącego sądem. Oprócz mediacji w Polsce istnieje również instytucja arbitrażu, w której profesjonalne organizacje przejmują kompetencję sądu w celu doprowadzenia do polubownego rozwiązania sporu.

Zagadnienia

Wszystkie dziedziny