prawo spółek handlowych – SzukajRadcy.pl

Dziedziny prawa

prawo spółek handlowych

Zbiór przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania spółek handlowych osobowych i kapitałowych. Zawiera regulacje o powoływaniu spółek, ich reprezentacji, a także o fuzjach i przejęciach. Określa kwestie odpowiedzialności karnoprawnej zarządu danej organizacji, a także obowiązki informacyjne.

Zagadnienia

Wszystkie dziedziny