nieuczciwa konkurencja i prawo antymonopolowe – SzukajRadcy.pl

Dziedziny prawa

nieuczciwa konkurencja i prawo antymonopolowe

Jego głównym celem jest ochrona przedsiębiorstw przed nieuczciwymi praktykami konkurencji oraz monopolizacją rynku. Reguluje warunki koncentracji przedsiębiorców, wskazuje reguły obowiązujące dominantów rynkowych oraz określa zasady przeciwdziałania praktykom prowadzącym do zachwiania konkurencji.

Zagadnienia

Wszystkie dziedziny