autorskie – SzukajRadcy.pl

Dziedziny prawa

autorskie

Przepisy prawa autorskiego chronią utwory oraz prawa twórców. Regulują również kwestię bezpłatnego oraz płatnego wykorzystania czyjegoś utworu, a także prawa cytatu. Prawo autorskie dotyczy wielu dziedzin – od nauki, poprzez sztukę, aż po architekturę czy informatykę.

Zagadnienia

Wszystkie dziedziny