imigracyjne

Przepisy związane z legalizacją pobytu na terenie Polski obywateli innych państw, sposobami nabywania obywatelstwa oraz pozwoleń na pracę dla cudzoziemców. Reguluje kwestie uchodźców, przyznawania azylu oraz wizy. Ta gałąź prawa dotyczy również działań repatriacyjnych.

Zagadnienia

Wszystkie dziedziny