działalność gospodarcza – SzukajRadcy.pl

Dziedziny prawa

działalność gospodarcza

Uregulowania określające sposoby zakładania, prowadzenia, zawieszania i wyrejestrowywania działalności gospodarczej. Określają dopuszczalne formy prowadzenia działalności gospodarczej, a w przypadku wielu branż także sposoby uzyskania koncesji i zezwoleń.

Zagadnienia

Wszystkie dziedziny