cywilne postępowanie – SzukajRadcy.pl

Dziedziny prawa

cywilne postępowanie

Przepisy regulujące sądowe i pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów z obszaru prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Sa to też regulacje określające zasady zabezpieczenia roszczeń i egzekwowania wierzytelności.

Zagadnienia

Wszystkie dziedziny