Unii Europejskiej – SzukajRadcy.pl

Dziedziny prawa

Unii Europejskiej

Jest to zbiór aktów prawnych uchwalonych przez organy Unii Europejskiej, regulujące stosunki pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi, a także pomiędzy wspólnotą i pozostałymi podmiotami, takimi jak państwa czy organizacje. Zgodnie z tradycyjnym podziałem prawo UE dzieli się na pierwotne – uchwalone przez państwa członkowskie oraz wtórne – powołane przez instytucje UE.

Zagadnienia

Wszystkie dziedziny