reprywatyzacja – SzukajRadcy.pl

Dziedziny prawa

reprywatyzacja

Reprywatyzacja lub inaczej restytucja mienia jest procesem polegającym na zwrocie właścicielom lub ich spadkobiercom znacjonalizowanego mienia przejętego w drodze nacjonalizacji albo wywłaszczenia. Może zakończyć się zwrotem majątku w naturze lub wypłatą ekwiwalentu pieniężnego i odszkodowania.

Zagadnienia

Wszystkie dziedziny