ubezpieczeniowe – SzukajRadcy.pl

Dziedziny prawa

ubezpieczeniowe

Zespół przepisów regulujących stosunki i zobowiązania powstałe między podmiotami związanymi umową ubezpieczeniową: ubezpieczycielami i ubezpieczonymi lub uposażonymi. Określają sposoby powstawania, funkcjonowania oraz likwidacji instytucji ubezpieczeniowych, a także nadzoru nad działającymi już podmiotami.

Zagadnienia

Wszystkie dziedziny