pracy – SzukajRadcy.pl

Dziedziny prawa

pracy

Zespół norm prawnych regulujących stosunki między pracodawcami a pracownikami – ich wzajemne obowiązki oraz prawa. Przepisy prawa pracy określają typy umów o pracę, sposoby ich zawierania oraz rozwiązywania. Są również źródłem regulacji dotyczących sporów zbiorowych i rokowań pracowniczych.

Zagadnienia

Wszystkie dziedziny